Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

BESIKTNING

 

Jag kan hjälpa till med olika typer av besiktningar.

Att genomföra en besiktning är ett bra sätt att få en oberoende, sakkunnig bedömning av skicket på en fastighet och på gjorda arbeten.

Jag gör dock inga överlåtelsebesiktningar i samband med husköp.

 

Försyn

Att göra en försyn är ett bra sätt att dokumentera hur arbetsområdet såg ut innan entreprenadarbetena startade. Om det under byggtiden uppkommer skador så har man bra underlag för att begära skadestånd. Det kan också vara vettigt att göra en försyn av kringliggande fastigheter om man ska göra större grundläggningsarbeten, så förebygger man ogrundade klagomål från grannar senare.

 

Byggkontroll

Om man under arbetenas gång vill få gjort kontroller av vissa byggskeden så kan man anlita mig som byggkontrollant. Man kan välja att få gjort kontrollerna med vissa tidsintervall eller vid vissa kritiska arbetsmoment.

 

Entreprenadbesiktning

Alla entreprenadarbeten, stora som små, bör besiktigas. Dels för att konstatera om arbetena utförts så som avtalats och att de utförts enlighet med god branschpraxis.

 

Slutbesiktning

En slutbesiktning är ett viktigt instrument ur juridisk synpunkt. Den genomförs på samma sätt som en entreprenadbesiktning. Skillnaden är att en slutbesiktning också innebär en rent juridisk händelse. Vid en slutbesiktning kan entreprenaden godkännas eller ej. Om entreprenaden inte kan godkännas i tid brukar man kunna begära ersättning för försening. Om entreprenaden godkänns så börjar garantitiden att löpa. Ett slutbesiktningprotokoll är också ett bra kvitto på att entreprenaden utförts på ett bra och fackmannamässigt sätt. Att låta utföra en större byggnation utan att genomföra en slutbesiktning är oklokt. Om något händer med byggnaden kan det råda tvivel om vem som är ansvarig för försäkring, återställande etc.

 

§59 Besiktning (Tidigare kallad garantibesiktning)

Inom två år efter godkänd slutbesiktning bör man genomföra en garantibesiktning. Detta för att kunna begära att fel som uppträtt under garantitiden åtgärdas.

 

Underhållsbesiktning

Om man äger fastigheter eller om man som bostadsrättsförening har ansvar för gemensamt ägda fastigheter är det klokt att underhållsbesiktiga med jämna mellanrum. På så sätt kan man hålla sig uppdaterad om underhållsbehovet. Det är alltid billigare att förebygga än att behöva göra paniklösningar.

 

Om du har besiktningsbehov eller har några andra frågor, kontakta mig så får vi tala om saken. Jag kan lämna både fast pris eller arbeta på löpande räkning.

                                

 

 

 

 

 

Länkarkiv

 

 

 

 

 

 

Det handlar om att vara trygg