Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

Det blir allt populärare att bo i bostadsrätt.

Ett stort ansvar läggs på styrelsen, som inbland saknar egen kompetens.

Jag kan hjälpa föreningar med en del svåra uppgifter såsom:

 

Underhållsplaner

För att veta hur mycket pengar föreningen behöver avsätta årligen behöver man göra en underhållsplan där man tar hänsyn till fastighetens framtida underhållsbehov. Föreningens medlemmar kan då känna sig trygga att man inte kommer att drabbas av några större ekonomiska överraskningar i framtiden. Styrelsen får också ett effektivt hjälpmedel för att planera och styra de arbeten som behöver göras på fastigheten den närmsta tiden. Jag kan upprätta helt nya underhållsplaner om sådana saknas helt eller uppdatera befintliga, föråldrade underhållsplaner.

 

Förfrågningsunderlag och upphandling

När styrelsen fattat beslut om att genomföra någon form av upprustning kan jag hjälpa till med att få igång arbetena. Jag kan hjälpa till att ta fram och distribuera

förfrågningsunderlaget, bevaka anbudsinfordran och jämföra de olika anbuden. När detta är klart kan jag också hjälpa till att skriva de avtal som behövs.

Vad många föreningar kanske inte har klart för sig är att Konsumenttjänstlagen med sina stränga krav på entreprenörer inte gäller för bostadsrättsföreningar. Därför är det extra viktigt att skriva bra underlag och avtal så att man verkligen får det man ville ha.

 

Byggledning

När entreprenörerna är upphandlade så kan jag övervaka bygget och genom byggmöten, platsbesök se till att entreprenörerna lever upp till de krav som ställs på dem. Det kan handla om att se till att inte bygget sackar efter i tiden och riskerar att bli försenat och att hålla ordning på alla ändringar som sker under byggtiden. Tilläggs- och ändringsarbeten är en stor källa till diskussioner och tvister i slutskedet på ett bygge. Om man håller ordning på dessa kostnader och beställningar från början slipper man drabbas av obehagliga överraskningar senare. Jag kan också se till att samordningen fungerar mellan de olika entreprenörerna.

 

Ekonomisk uppföljning

Jag kan utföra kontroll av all fakturering för att säkerställa att beloppen och tidpunkten för fakturering stämmer med vad man kommit överens om. Jag kan göra ekonomiska sammanställningar och rapportera under tiden hur bygget följer budget.

 

Byggkontroll och besiktning

Jag kan utföra kontroll löpande av material, kvalité och utförande på byggarbetsplatsen. Detta kan vara ett bra komplement till entreprenörernas egenkontroller och ett sätt att höja kvalitén på slutprodukten.

Jag kan se till att de arbeten som utförts blir besiktigade och att man får ett ordentligt avslut på entreprenaden med ett juridiskt viktigt slutbesiktningsprotokoll. Det är lika viktigt att avsluta en entreprenad rätt som det är att påbörja bra.

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Länkarkiv

 

 

Upprättande av underhållsplaner

 

 

 

Projektledning med upphandling och styrning av entreprenader

 

 

 

Besiktning av utförda arbeten

 

Det handlar om att vara trygg