Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

OM CHARLOTTE

 

1986 tog jag min byggnadsingenjörsexamen på Tycho Brahe Skolan i Helsingborg på den 4-åriga tekniska utbildningen.

 

Efter skolan arbetade jag ett antal år på ett byggentreprenadföretag i Malmö med kalkylering, planering, inköp och arbetsplatsledning. Uppdragen var mest nyproduktion eller ombyggnad av bostäder, både en- och flerfamiljshus.

Jag fick sedan anställning som biträdande projektledare på ett större fastighets- och entreprenadföretag i Helsingborg där jag fick arbeta mest med hyreslägenheter och kommersiella lokaler.

Sedan följde en årslång anställning som kalkylator, inköpare och arbetsplanerare på ett mindre underentreprenadföretag.

Därefter studerade jag ett antal byggrelaterade kurser på LTH.

 

Så fick arbete som biträdande projektledare på ett internationellt läkemedelsföretag. Där fick jag bland annat vara med om att bygga en stor forskningsanläggning i Lund och arbeta med kvalitetssäkring.

Sedan arbetade jag som projektledare på ett större konsultföretag i Helsingborg. Mina kunder var allt från privatpersoner till företag och kommunala förvaltningar.

En projektanställning hos en större fastighetsförvaltare gav mig kunskaper om underhållsplaner och fastighetsinventeringar.

Efter en tid som projektledare hos en villaleverantör startade jag så tillslut mitt eget byggkonsultföretag 2005.

 

Med denna bakgrund så är jag väl förtrogen med de flesta typer av byggnationer såsom nyproduktion, ombyggnader, tillbyggnader, villor, flerfamiljshus och kommersiella lokaler. Mina många år i branschen har gett mig ovärderliga kunskaper som jag vill dela med mig av.

 

Jag är sedan många år medlem i SBR, där jag också är konsultansvarsförsäkrad.

Jag är också rikscertifierad Kontrollansvarig nivå N enligt PBL hos Sitac. Rikscertifierad har jag varit sedan 2001.

Från 2006 är jag med i expertpanelen på den oberoende internetsiten byggahus.se där jag är rådgivare i byggtekniska frågor.

 

 

 

 

 

 

Byggbranschen är i ständig förändring och då är viktigt att förnya sina kunskaper.

Därför följer jag aktivt med i fackpressen och går fort-löpande utbildningar för att hålla mig uppdaterad.

 

       

De senaste kurserna jag deltagit i är:

 

  • Uppdatering Kontrollansvarig

  • Entreprenadjuridik

  • BEN1

  • Uppdatering Kontrollansvarig

  • BBR 2012

  • PBL (SFS 2010:900)

  • Fuktmätning - fukt och mögelskador

  • Säker vatteninstallation

  • Entreprenadbesiktning-metodik

  • Entreprenadbesiktning-juridik

 

När du inte vill chansa