Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

DOKUMENTATION:

 

Det är många olika sorters dokument som behövs för att kunna bygga på ett bra sätt. Du kanske saknar tid eller kunskap för att kunna göra dessa själv. Då kan jag hjälpa till att göra professionella dokument som kan hjälpa dig i byggprocessen.

 

Förfrågningsunderlag

För att få ett korrekt pris från början så hjälper jag dig att formulera din förfrågan på ett sådant sätt att du är säker på att allt väsentligt är med. Jag kan upprätta handlingar som beskriver de arbeten och leveranser som du vill få in pris på och som tar upp allt det väsentliga kring entreprenaden. Med ett bra förfrågningsunderlag slipper man missförstånd och obehagliga överraskningar.

 

Avtal

Jag kan hjälpa till med avtal för såväl leverantörer, konsulter som entreprenörer. Med ett välformulerat avtal kan man slippa tvister och oplanerade merkostnader.

 

Myndighetskontakter.

Jag kan hjälpa dig att ta fram de ansökningar och handlingar som kommunen kräver av dig. Det kan vara bygglovsansökningar, VA-lovsansökningar, Bygganmälan, Rivningsplan, anmälan till Miljö och Hälsa m.m. Jag kan även hjälpa till med annan korrespondens med myndigheter.

 

Protokoll

Det är viktigt att föra anteckningar vid möten där väsentliga saker beslutas och informeras om. Jag kan både leda möten och föra protokoll från dessa .

 

 

Detta är bara några exempel på vad jag kan stå till tjänst med. Om du har andra behov så tveka inte att kontakta mig så kanske jag kan hjälpa till. Jag kan lämna såväl fast pris som arbeta på löpande timarvode beroende på hur uppdraget ser ut.

 

 

 

 

 

 

 

Jag upprättar INGA ritningar!

 

 

Vad jag däremot kan hjälpa till med är att skriva administrativa föreskrifter, byggbeskrivningar, avtal, anmälningar,  protokoll etc.

 

 

Länkarkiv

 

Det handlar om att vara trygg