Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL

 

 

En byggherre som skall genomföra en byggnation av något slag har långtgående skyldigheter enligt lagen. Det är en omöjlighet för en lekman att hålla reda på den omfattande och snåriga lagstiftning som omgärdar ett bygge. Ett exempel är att byggherren i de flesta fall är straffrättsligt ansvarig för arbetarskyddet på byggarbetsplatsen. Hur många tänker på detta?

 

Plan och Bygglagen (PBL) ställer krav på att de allra flesta bygglovspliktiga om-, till- eller nybyggnader måste kontrolleras av en godkänd kontrollansvarig. En kontrollansvarig måste anmälas till kommunen innan bygglovet kan beviljas. Detta gäller även vissa bygganmälanspliktiga arbeten som tex. rivningar.

 

För att kunna garantera att man har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra professionella kontroller måste alla kontrollansvariga vara rikscertifierade. Jag har haft mitt certifikat sedan 2001. För att få behålla certifikatet måste man lämna in uppgifter varje år samt tentera om vart 5e år.

 

Boverket lägger stor vikt vid att byggherren skall välja en oberoende kontrollansvarig som man kan lita på. Därför är det inte acceptabelt att entreprenören, husföretaget eller en projekterande konsult är kontrollansvarig. Detta bör såklart göras av en helt utomstående sakkunnig.

 

I en kontrollansvarigs arbetsuppgifter ingår att upprätta en kontrollplan som skall godkännas av kommunen, medverka vid tekniskt samråd på kommunen, utföra ett antal dokumenterade besök på plats, sammanställa och gå igenom andras egenkontroller och intyg samt återrapportera till kommunen är bygget är avslutat och hur bygget fortskridit. Jag fotodokumenterar alltid mina byggplatsbesök för att kunna överlämna denna dokumentation till byggherren i samband med färdigställandet.

 

Boverket har publicerat en artikel i sin tidning "Planera, Bygga, Bo" där jag intervjuats om min roll som kontrollansvarig när detta begreppet infördes i PBL 2011.

(Länk till artikeln sid 1 och sid 2)

 

Jag lämnar gärna fast pris på uppdrag som avser kontrollansvar enligt PBL.

Ring eller skriv en rad så får du en offert.

 

 

                                

 

 

 

Läs mer om vad jag som kontrollansvarig gör.

 

 

 

En Kontrollansvarig enligt PBL kontrollerar att byggherrens arbeten följer gällande bygglagstiftning och föreskrifter.

 

 

 

 

Länkarkiv

 

Det handlar om att vara trygg