Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

MINA TJÄNSTER:

 

Kontrollansvarig enligt PBL

Alla som skall bygga måste utse en godkänd och certifierad kontrollansvarig. Jag är rikscertifierad för kontrollansvar N enligt PBL.

 

Entreprenadjuridisk rådgivning

Jag kan utföra sakkunnig bedömning av dokument och avtal för att försäkra dig mot problem och tvister, upprätta av kontraktshandlingar samt ge sakkunnig rådgivning om hur man skall gå vidare med sina klagomål.

 

Besiktning

Jag kan utföra besiktningar av olika slag så som förbesiktning, entreprenadbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, underhållsbesiktning etc.

 

Upprättande av dokument

Jag kan upprätta dokument som kan behövas i byggprocessen. Allt från bygglovshandlingar, avtal, beskrivningar etc.

 

Projektledning

Jag kan ansvara för projektledning för hela byggprojekt. I projektledningen kan ingå projekteringsledning, anbudsförfarande, upphandling, kostnadsstyrning, byggledning, installationssamordning, bevakning av garantitid och garantiåtaganden etc.

Jag kan även ta på mig att utföra delar av projektledningen.

 

Bostadsrättsföreningsservice

Jag kan erbjuda bostadsrättsföreningar med en hel del svåra och ansvarstyngda uppgifter som kanske inte alla styrelser är rustade att klara av själva. Exempel på detta är att upprätta underhållsplaner, hjälpa till med upprättande av dokument, projektledning eller besiktning beroende på föreningens behov.

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Länkarkiv

 

 

 

 

 

 

Det handlar om att vara trygg