Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

Projektledning:

 

I begreppret projektledning finns många olika arbetsuppgifter som du kan se här nedanför. Du kan anlita mig för en eller flera av dessa uppgifter beroende på hur mycket kunskap och tid du har själv.

 

Projekteringsledning

Ett husbygge börjar med en idé som skall förverkligas. För att göra denna idé konkret så behöver man ett antal olika projektörer till sin hjälp. Arkitekt, konstruktör och installationskonsulter kan behövas för att ta fram de handlingar som behövs för att få bygglov och för att kunna bygga. Jag kan hjälpa till med upphandling och kontraktsskrivning med dessa konsulter. Jag kan leda projekteringsmöten och se till att handlingarna samordnas och speglar beställarens önskemål.

 

Förfrågningsunderlag och upphandling

När bygglovet är klart behöver entreprenörerna handlas upp. Jag kan hjälpa till att ta fram och distribuera förfrågningsunderlaget, bevaka anbudsinfordran och jämföra de olika anbuden. När detta är klart kan jag också hjälpa till att skriva de avtal som behövs.

 

Byggledning

När entreprenörerna är upphandlade så kan jag övervaka bygget och genom byggmöten, platsbesök se till att entreprenörerna lever upp till de krav som ställs på dem. Det kan handla om att se till att inte bygget sackar efter i tiden och riskerar att bli försenat och att hålla ordning på alla ändringar som sker under byggtiden. Tilläggs- och ändringsarbeten är en stor källa till diskussioner och tvister i slutskedet på ett bygge. Om man håller ordning på dessa kostnader och beställningar från början slipper man drabbas av obehagliga överraskningar senare. Jag kan också se till att samordningen fungerar mellan de olika entreprenörerna.

 

Ekonomisk uppföljning

Jag kan utföra kontroll av all fakturering för att säkerställa att beloppen och tidpunkten för fakturering stämmer med vad man kommit överens om. Jag kan göra ekonomiska sammanställningar och rapportera under tiden hur bygget följer budget.

 

Byggkontroll

Jag kan utföra kontroll löpande av material, kvalité och utförande på byggarbetsplatsen. Detta kan vara ett bra komplement till entreprenörernas egenkontroller och ett sätt att höja kvalitén på slutprodukten.

 

                                

 

 

 

 

 

 

Jag följer bygget från första spadtaget

 

 

 

Via stomresning

 

 

Till färdig byggnad

 

 

Länkarkiv

 

Det handlar om att vara trygg