Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

UNDERHÅLLSPLANER:

 

 

Att förvalta en fastighet innebär ett stort ansvar. Ett eftersatt underhåll kan innebära att fastighetens värde minskar. I västa fall kan man riskera skador på personer och egendom.

 

För att veta hur mycket pengar man behöver avsätta årligen behöver man göra en underhållsplan där man tar hänsyn till fastighetens framtida underhållsbehov.

Det är även bra att veta vilka underhållskostnader som kommer att belasta budgeten under den närmsta tiden. Man kan då känna sig trygg att det inte några större ekonomiska överraskningar.

Man får också också ett effektivt hjälpmedel för att planera och handla upp de arbeten som behöver göras på fastigheten inom den närmsta tiden.

 

Jag kan upprätta helt nya underhållsplaner om sådana saknas helt eller uppdatera befintliga, föråldrade underhållsplaner. Mina underhållsplaner är lättfattliga och överskådliga även för lekmän.

 

Jag lämnar inga fasta priser på underhållsplaner. Däremot skriver jag gärna in ett takpris i avtalet så att inte slutkostnaden blir en överraskning.

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Länkarkiv

 

 

Det handlar om att vara trygg