Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

Mina tjänster

 

• Kontrollansvar

 

• Projektledning

 

• Byggjuridik 

 

• Besiktning

 

• Underhållsplaner

 

• Dokumentation

 

• Rådgivning

     MINA TJÄNSTER        REFERENSOBJEKT       OM CHARLOTTE       OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

När du inte vill chansa!

 

 

För ett lyckat slutresultat när man skall bygga till, bygga om eller bygga nytt gäller det att du omger dig med fackkunnigt folk som du litar på. Som lekman har du oftast varken tid eller möjlighet att sätta sig in i alla detaljer. 

 

 

Bygglagstiftningen är snårig och komplicerad. För att du som byggherre skall klara av att följa myndighetskraven detta måste du utse en Kontrollansvarig för att kunna söka bygglov. läs mer

 

Det är bra att låta en sakkunnig granska kontrakt och handlingar innan du skriver på. Då minimeras risken att bli lurad eller missförstådd. läs mer

Du kan kanske behöva rådgöra med en branschkunnig innan du drar igång en dyrbar rättsprocess om något gått snett. läs mer

Det kan också vara bra att få hjälp med alla papper som ska upprättas och fyllas i när du ska bygga läs mer

 

När man anlitat entreprenörer för att utföra jobb bör man alltid göra en slutbesiktning. 2-årsbesiktningen är också en viktig besiktning som många glömmer bort. läs mer

 

Bostadsrättsföreningars styrelser har ett stort ansvar när det gäller att förvalta och underhålla föreningens fastighet. Även andra typer av fastighetsägare kan behöva hjälp eller avlastning. Det kan kännas skönt att få hjälp och råd av någon sakkunnig som kan hus och fastighetsunderhåll. läs mer

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Ingenia Byggkonsult ägs av Charlotte Andersson som har mer än 35 års erfarenhet av byggbranschen i Skåne

 

 

Adress: 

Landskronavägen 25A

252 32 Helsingborg

 

Telefon: 042-21 80 20 Mobil: 070-895 43 85 

 

Mail:ca@byggkonsult.name

 

 

Företaget arbetar enligt SBR:s etiska regler om god ingenjörssed.